KONTAKT:
43-300 Bielsko-Bia豉, 
ul. Micha這wicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Licencjackie on-line

Prowadzimy rekrutacj i obs逝g organizacyjn studiów licencjackich

 Uczelni Nauk Spo貫cznych w υdzi

 

Rozpocz璚ie zaj耩 nowych grup w pa寮zierniku i w marcu


 czesne miesi璚zne od 300 z

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkaj帷ych
na terenie ca貫go kraju
oraz za granic

 którzy maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze - trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne + zjazd zaliczeniowy mog sp璠zi w υdzi na Uczelni (sobota i niedziela),
studia real
izowane s z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane s do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chc ustala czas i miejsce uczenia si

Kierunek studiów Specjalno嗆
PEDAGOGIKA
    Pedagogika opieku鎍zo-wychowawcza i praca z rodzin
    Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych
      i niepe軟osprawnych
    Trening interpersonalny i mediacje
    Doradztwo edukacyjno-zawodowe
    Edukacja zdrowotna i profilaktyka spo貫czna
    Resocjalizacja i socjoterapia
    Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
.

   

BEZPIECZE垶TWO WEWN邛RZNE

   
    Ochrona i obrona narodowa
    Bezpiecze雟two osób i mienia   
    Przeciwdzia豉nie zagro瞠niom terrorystycznym

    Zarz康zanie kryzysowe w administracji
    Obrona cywiln
a


   
E-learning plus tylko 8 dni zjazdów weekendowych w semestrze


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE:

- Zapisy bez egzaminów wst瘼nych - decyduje kolejno嗆 zg這sze

- Nauka rozpoczyna si od pa寮ziernika  lub marca

- Prosimy aby wypelni internetowy formularz REJESTRACJI NA STUDIA ON-LINE:


Szybki zapis na studia - kliknij i wy郵ij (ode郵emy mailem druki rekrutacyjne):


REJESTRACJA NA STUDIA LICENCJACKIE ON-LINE


Je瞠li nasz mail nie dotrze do gównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzi katalog SPAM

Wype軟ienie formularza rejestracji oznacza zgod na polityk prywatnosci
zgodnej z zasadami RODO

Na podstawie tego zg這szenia dokonujemy wst瘼nej rejestracji na li軼ie studentów

Przesy豉my równie mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, prosz komplet wype軟ionych
i podpisanych dokumentów przes豉 poczt na adres uczelni:

   Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Spo貫cznych
   ul. Kami雟kiego 21
   90-229 ód

Nale篡 te wys豉 komplet wymaganych dokumentów:

  • kserokopi 鈍iadectwa dojrza這軼i (orygina/odpis 鈍iadectwa dojrza這軼i – do wgl康u podczas pierwszego przyjazdu do υdzi)
  • kserokopi dowodu osobistego (dowód osobisty do wgl康u)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowi您uj帷ymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 koperty ze znaczkami (wg aktualnych cen poczty) - z adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia op豉ty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje si kandydatem i prze郵e wszystkie informacje

konieczne by móc w pe軟i skorzysta z mo磧iwo軼i studiowania w UNS


 

cn