KONTAKT:
43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Michałowicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Szkoła Ogrodnictwa Ekolog.
 Nasza oferta to edukacja zaoczna wspomagana on-line lub wyłącznie przez internet


SZKOŁA OGRODNICTWA EKOLOGICZNEGO (ORGANICZNEGO) 

szkoła policealna realizowana w całości przez internet  - platformę e-learningu

Rozpoczęcie zajęć nowych grup we wrześniu i w lutym 
Nasze plenery fotograficzne w Kazimierzu Dolnym i  w Rovinj, Chorwackiej Wenecji:


Kazimierz Dolny, bssu.edu.pl (2862) Kazimierz Dolny, bssu.edu.pl (2863)
Rovinj - Plener fotograficzny bssu.edu.pl (2869) Rovinj - Plener fotograficzny bssu.edu.pl (2866)

Szybka forma zapisu do szkoły - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

Jeżeli
nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM 

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO


Realizujemy obecnie autorski program nauczania który jest skonstruowany tak, aby po ukończeniu szkoły absolwent miał w pełni opanowany  zakres przedmiotów zawodowych.

Nauka w Szkole Promocji Zdrowia trwa dwa semestry: od września do czerwca. (lub od lutego) Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Podstawą kształcenia są założenia Ministerstwa Edukacji podane w tzw. "podstawach programowych" dla poszczególnych zawodów.

Obecnie nie jest potrzebny tytuł Technik do pracy  i do prowadzenia własnej firmy.

Absolwenci uzyskują świadectwo policealnego studium zawodowego Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej potwierdzające kwalifikacje zawodowe - średnie wykształcenie zawodowe


Na świadectwach ukończenia szkoły nie podaje się obecnie, że zajęcia były prowadzone przez internet.


Wydajemy legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, KRUS i inne

Podstawowe działy objęte programem nauczania:

  - Podstawy uprawy ekologicznej
  - Warzywnictwo ekologiczne
  - Sadownictwo i szkółkarstwo
  - Kwiaciarstwo i rośliny ozdobne
  - Ekologiczna ochrona roślin

  - Projektowanie ogrodów

Kierunek Ogrodnictwo ekologiczne przeznaczony dla osób z wyksztalceniem conajmniej średnim (matura nie jest wymagana) które pracują, lub zamierzają pracować w zawodzie związanym z zakładaniem i prowadzeniem ogrodów organicznych i chcą uzyskac kwalifikacje zawodowe


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- zakładania i prowadzenia ogrodów ekologicznych, 

- stosowania ekologicznych metod ochrony roślin, 

- obsługi klienta w zakresie zaopatrzenia w odpowiedni materiał ogrodniczy,

 
Po ukończeniu kierunku szkoły Słuchacz może podjąć pracę w:  

- przedsiębiorstwach i gospodarstwach ogrodniczych, 

- sklepach i hurtowniach ogrodniczych

- miejskich terenach zieleni 

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskuje również uprawnienia do zakupu gruntów rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Nauczanie jest prowadzone poprzez naszą platformę e-learningu  - wykładowcy zamieszczają swoje wykłady teoretyczne oraz interesujące materiały na platformie internetowej Moodle. Na bieżąco publikowany jest tam również plan zajęć i inne ważne informacje. Zalicznie poszczególnych przedmiotów następuję w formie oceny aktywności na formu przedmiotu, zaliczenia testów i prac pisemnych szczegółowo okreslonych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu się do szkoły należy samodzielnie założyć konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie głównej platformy i poczekać na nadanie uprawnień przez administratora serwisu.

Nauka trwa 2 semestry - jeden rok szkolny (200 godzin)

Szkoła niestacjonarna prowadzona w całości przez internet

Świadectwo ukończenia szkoły i certyfikat w języku angielskim wydają Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej

 
Zasady rekrutacji do szkoły: 

Zapisy do szkoły bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

Nie jest wymagany egzamin dojrzałości. Nauka rozpoczyna się od września  lub lutego

Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI DO SZKOLY ON-LINE: 

Szybka forma zapisu do szkoły - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM 

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO


 Wymagane dokumenty do szkoły:   

  • formularz zgłoszenia do szkoły
  • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalne
  • 2 fotografie legitymacyjne (na legitymację i do akt)
  • 4 zaadresowane koperty (adres słuchacza) ze znaczkami (w tym jedna duża A-4)
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

  Nie należy wysyłać oryginałów świadectw – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji do szkoły, wysyłamy mailem druki pełnego Formularza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:  

     BSSU & ABA 
     ul. Michałowicza 46/1
     43-300 Bielsko-Biała


Koperty przesłane przez kandydatów zostaną wykorzystane na przesłanie przez szkołę legitymacji szkolnej, zaświadczeń a po zakończeniu nauki również świadectwa ukończenia szkoły. Osoby które życzą sobie otrzymywać korespondencję (np. zaświadczenia) pocztą priorytetową, prosimy o naklejenie właściwych znaczków na kopertach i napisanie: "priorytet")

Potwierdzeniem zapisu do jest wpłata wpisowego na konto bankowe szkoły


Całość kosztów nauki w szkole promocji zdrowia obejmuje opłaty:

- jednorazowe wpisowe wysokości 180 zł

- 10 rat czesnego po 180 zł

Czesne należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca

Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe szkoły:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Biała , 

 nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm - proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP
    

 
AKTUALNE PROMOCJE:

- WPŁACAJĄC ZA DRUGI SEMESTR W CAŁOŚCI ZYSKUJESZ 10% RABATU


Wpłata za cały semestr powinna wówczas wpłynąć na konto szkoły do 5 dnia szóstego miesiąca nauki

 

 

 

Plener fotograficzny w Puli i Rovinj, Chorwacja. 23-26.06.2011
Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl (9633) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl wsth (9751) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl (9632) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl wsth .cn (9771)

 
 
Plakaty wystaw fotografii studentów Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej

 (1506)pl_cafe (1508)pl4 (1507)plakat chorzów (1512)Marzec 2010 (1511)plakat1 (1504)
 

Prezentacja fotografii - Anna Rucka "Mafia". Więcej znajdziesz na YouTube
Szkoły policealne w Bielsku-Białej Krakowie Katowicam Szkoły artystyczne w Krakwoei,szkoła turystyki przez internet szkoła medyczba online przez internet szkoły fotograficzne w Krakwoe, studia fotograficzne w Krakowie, studia wyższe fotograficzne w Krakowie, fotografia studia małopolska, kursy fotograficzne Kraków, kursy fotografii ślubnej w Krakowie Bielsku, studia podyplomowe online studia licencjackie przez internet podyplomowe.com dobra fotografia linki

Policealna szkoła architektury krajobrazu projektowanie ogrodów przez internet

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz