KONTAKT:
43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Michałowicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
- Przygotowanie pedagogiczne

uns_bssu (10441)


Studia podyplomowe
online prowadzone

przez internet - platformę e-learningu

 - od 1 czerwca nowa grupa -

Zajęcia stacjonarne możliwe w miastach (wg ilosci zgłoszeń):
KRAKÓW - GDAŃSK - ŁÓDŹ - SZCZECIN - WARSZAWA - OPOLE

KIELCE - WROCŁAW - BYDGOSZCZ - TORUŃ - LUBLIN -
POZNAŃ -
ZIELONA GÓRA - RZESZÓW - BIAŁYSTOK - KATOWICE - OLSZTYN

 


          Pedagogika - Przygotowanie pedagogiczne 

          - studia nadające uprawnienia nauczycielskieStudia podyplomowe prowadzimy od kilku lat wspólnie

z Uczelnią Nauk Społecznych  w Łodzi

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich). Studia Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny
i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe  trwają 3 semestry. (350 godz + 150 godz praktyk pedagogicznych).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiekszość zajęć prowadzimy online przez platformę e-learningu BSSU, pozostałe zajęcia w zjazdach weekendowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi lub Szczecinie.  Jesteśmy przygotowani aby zjazdy prowadzić również w innych ośrodkach i miastach o ile będzie to bardziej dogodne dla większej grupy studentów.

Realizowanie znacznej części zajęć on-line to oszczędność czasu i kosztów dojazdu, noclegów itp. - na platformie e-learningu studenci pracują w dogodnej dla siebie porze.

Po zaliczeniu przedmiotów programu studiów, jako egzamin dyplomowy studenci przygotowują artykuł naukowy lub konspekty zajęć do publikacji. Publikujemy artykuły po kolejnych cyklach szkoleń w naszych wydawnictwach naukowych. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dyplomach ukończenia studiów nie podaje się żadnej informacji że część zajęć była prowadzona przez e-learning - świadectwa ukończenia są identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych we wszystkich szkołach wyższych w Polsce.Program studiów:

- Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
- Pedagogika etapów edukacyjnych
- Prawo i polityka oświatowa
- Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
- Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
- Elementy psychologii społecznej
- Komunikacja interpersonalna
- Podstawy dydaktyki
- Dydaktyka przedmiotowa na różnych etapach edukacyjnych
- Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Realizacja i ewaluacja pracy  dydaktyczno – wychowawczej
- Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
- Andragogika
- Technologia informacyjna
- Etyka zawodu nauczyciela
- Emisja i higiena głosu
- Niewerbalne metody porozumiewania się
- Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony p. pożarowej
- Praktyka gólnopedagogiczna      30 godz.
- Praktyka metodyczno – przedmiotowa    120 godz.
- Seminarium dyplomowe 
Zasady rekrutacji na studia podyplomowe: 

Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

Prosimy wypełnić internetowy formularz REJESTRACJA NA PODYPLOMOWE ON-LINE:

 Szybki zapis na podyplomowe - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA NA PODYPLOMOWE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci
zgodnej z zasadami RODOWymagane dokumenty: 

  • kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe
  • podpisana umowa (2 egzemplarze)
  • kserokopia dyplomu lub odpisu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia (do akt studenta – nie na dyplom)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 zaadresowane koperty (z adresem studenta) ze znaczkami (w tym jedna duża A-4)
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

 Nie należy wysyłać oryginałów dyplomów – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji na studia, wysyłamy mailem druki pełnego Kwestionariusza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:

     BSSU & ABA 
     ul. Michałowicza 46/1
     43-300 Bielsko-Biała


Osoby które życzą sobie otrzymywać korespondencję (np. zaświadczenia) pocztą priorytetową, prosimy o naklejenie właściwych znaczków na kopertach i napisanie: "priorytet").Harmonogram opłat czesnego studiów 3 semestralnych:

(przygotowanie pedagogiczne - uprawnienia nauczycielskie)

 

Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat w 15 ratach

Semestr

Kwota

Płatne do dnia

Kwota

Płatne do dnia


wpisowe

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

koszt semestru

1200 zł

1200 zł

 

Przy wpłacie za cały semestr

Terminy płatności czesnego w ratach


I
semestr
 

 


rabat nie przysługuje
w pierwszym semestrze

5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca 

(od października do lutego)


    

II semestr
960 zł
(o 240 zł taniej)
do 5 marca
rabat 20%
5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od marca do lipca)
 

III semestr
960 zł
(o 240 zł taniej)
do 5 sierpnia
rabat 20%
5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od sierpnia do grudnia)

Po skorzystaniu z wszystkich rabatów czesne wynosi 3120 zł + 300 zł wpisowe


   Wpłaty czesnego wyłącznie na konto bankowe szkoły: 
    

  mBank O/ Bielsko-Biała:   54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

   Nazwa odbiorcy wpłaty:  Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy   |
  (skrótowo: BSSU ABA)
      
   Tytuł wpłaty:  "Studia podyplomowe "  

            Należy również wpisać imię i nazwisko studenta 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkoły policealne przez internet turystyka zarządzanie

podyplomowe Warszawa Kraków Gdańsk Szczecin Łódź

policealne online, szkoły medyczne internet  

Podyplomowe Promocja zdrowia z dietopropfilaktyką 

i edukacja zdrowotna 
  

Podyplomowe Zarządzanie w zdrowiu publicznym

i edukacja zdrowotna Warszawa


Studia podyplomowe  Przygotowanie pedagogiczne Kraków

 Podyplomowe Promocja zdrowia  Katowice

zaoczne  licencjackie magisterskie podyplomowe

szkoły medyczne przez internet

Szkoła policealna przez internet Szczecin
 Podyplomowe online    Kraków  Łódż  Warszawa Katowice Wrocław Gdańsk
Uprawnienia nauczycielskie pedagogiczne Warszawa online 
Podyplomowe przez internet

     http://www.amazon.in/gp/site-directory  http://www.amazon.in/mobile-phones/b/ref=sd_allcat_sa_menu_mobile_all_mobiles?ie=UTF8&node=1389401031

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz