KONTAKT:
43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Michałowicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Podyplomowe on-line:

uns_bssu (10441)

Studia podyplomowe online prowadzone

przez platformę e-learningu od czerwca i października

Zajęcia stacjonarne w miastach (wg ilości zgłoszeń):
KRAKÓW - GDAŃSK - ŁÓDŹ - SZCZECIN - WARSZAWA - OPOLE

KIELCE - WROCŁAW - BYDGOSZCZ - TORUŃ - LUBLIN -
POZNAŃ -
ZIELONA GÓRA - RZESZÓW - BIAŁYSTOK - KATOWICE - OLSZTYN

 


   Studia podyplomowe prowadzimy od szeregu lat wspólnie
   z Uczelnią Nauk Społecznych  w Łodzi

Studia podyplomowe  trwają 2 lub 3 semestry. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiekszość zajęć prowadzimy online przez platformę e-learningu BSSU, pozostałe zajęcia w zjazdach weekendowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi lub Szczecinie.  Jesteśmy przygotowani aby zjazdy prowadzić również w innych ośrodkach i miastach - głównie we wszystkich miastach wojewódzkich.

Adresatami studiów podyplomowych sa absolwenci szkół wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Szczegóły kosztów w poszczególnych specjalnościach

Realizowanie znacznej części zajęć on-line to oszczędność czasu i kosztów dojazdu - na platformie e-learningu studenci pracują w dogodnej dla siebie porze.

Po zaliczeniu przedmiotów programu studiów, jako egzamin dyplomowy studenci przygotowują artykuł naukowy do publikacji. Publikujemy artykuły po kolejnych cyklach szkoleń w naszych wydawnictwach naukowych. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dyplomach ukończenia studiów nie podaje się żadnej informacji że część zajęć była prowadzona przez e-learning - świadectwa ukończenia są identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych w całej Polsce.


Proponujemy następujące specjalności studiów podyplomowych:

Programy studiów w linkach poniżej nazw poszczególnych specjalności.
Pliki w pdf - o ile nie otworzą się automatycznie, proszę sprawdzić folder "pobrane" na swoim komputerze.

Można również założyć samodzielnie konto na platformie e-learningu i przejrzeć program studiów (bez prawa wejścia do samych przedmiotów)


-
Przygotowanie pedagogiczne - studia nadające uprawnienia nauczycielskie

 
(3 sem: 350 godz + 150 godz praktyk pedagogicznych)
  przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne (zawodowe, liceum, technikum, szkoły policealne), inne placówki oświatowe (z wyjątkiem pedagogiki specjalnej), szkolenia, etc


 - Promocja zdrowia z dietopropfilaktyką i edukacja zdrowotna

  (2 sem/200 godz)
 


- Zarządzanie w zdrowiu publicznym i edukacja zdrowotna

  (2 sem/200 godz) -Inne kierunki studiów podyplomowych on-line:
zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zapytania e-mailem, spróbujemy znaleźć poszukiwany kierunek
w ofercie naszych partnerów.


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe: 

Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA PODYPLOMOWE ON-LINE: 


 Szybki zapis na podyplomowe - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA NA PODYPLOMOWE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO


Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe
  • podpisana umowa (2 egzemplarze)
  • kserokopia dyplomu lub odpisu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia (do akt studenta – nie na dyplom)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 zaadresowane koperty (z adresem studenta) ze znaczkami (w tym jedna duża A-4)
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

 Nie należy wysyłać oryginałów dyplomów – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji na studia, wysyłamy mailem druki pełnego Kwestionariusza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:  

     BSSU & ABA 
     ul. Michałowicza 46/1
     43-300 Bielsko-Biała


Osoby które życzą sobie otrzymywać korespondencję (np. zaświadczenia) pocztą priorytetową, prosimy o naklejenie właściwych znaczków na kopertach i napisanie: "priorytet").Harmonogram opłat czesnego studiów 2 semestralnych:

 

Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat w 10 ratach

Semestr

Kwota

Płatne do dnia

Kwota

Płatne do dnia


wpisowe

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

koszt semestru

1500 zł

1500 zł

 

Przy wpłacie za cały semestr

Terminy płatności czesnego w ratach


I
semestr
 

 

 
5 rat po 300 zł
do 5 dnia każdego miesiąca

(od październiak do lutego) 
rabat nie przysługuje
w pierwszym semestrze
    
II semestr 1200 zł
(o 300 zł taniej)
do 5 marca
Rabat 20%
5 rat po 300 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od marca do lipca)

Po skorzystaniu z wszystkich rabatów czesne  wynosi 2700 zł + wpisowe 300 zł


   Wpłaty czesnego wyłącznie na konto bankowe szkoły: 
    

   mBank  O/ Bielsko-Biała:   54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

   Nazwa odbiorcy wpłaty:  Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy    
  (wystarczy skrótowo: BSSU ABA)
      
   Tytuł wpłaty:  "Studia podyplomowe "  
Należy również wpisać imię i nazwisko studenta 


Harmonogram opłat czesnego studiów 3 semestralnych:

(pedagogika - uprawnienia nauczycielskie)

 

Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat w 15 ratach

Semestr

Kwota

Płatne do dnia

Kwota

Płatne do dnia


wpisowe

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

koszt semestru

1200 zł

1200 zł

 

Przy wpłacie za cały semestr

Terminy płatności czesnego w ratach


I
semestr
 

 


rabat nie przysługuje
w pierwszym semestrze

5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca 

(od października do lutego)


    

II semestr
960 zł
(o 240 zł taniej)
do 5 marca
rabat 20%
5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od marca do lipca)
 

III semestr
960 zł
(o 240 zł taniej)
do 5 sierpnia
rabat 20%
5 rat po 240 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od sierpnia do grudnia)

Po skorzystaniu z wszystkich rabatów czesne wynosi 3120 zł + 300 zł wpisowe


   Wpłaty czesnego wyłącznie na konto bankowe szkoły: 
    

  mBank O/ Bielsko-Biała:   54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

   Nazwa odbiorcy wpłaty:  Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy   |
  (skrótowo: BSSU ABA)
      
   Tytuł wpłaty:  "Studia podyplomowe "  
Należy również wpisać imię i nazwisko studenta 


 
 

 

 
 
 

 Podyplomowe online    Kraków  Łódż  Warszawa Katowice Wrocław Gdańsk
Uprawnienia nauczycielskie pedagogiczne Warszawa online  Podyplomowe przez internet

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz