KONTAKT:
43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Michałowicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
- Zarządzanie w zdrowiu publ.

logo_wsez (10189)

Studia podyplomowe online prowadzone

przez platformę e-learningu

Zajęcia stacjonarne w miastach (wg ilości zgłoszeń):
KRAKÓW - GDAŃSK - ŁÓDŹ - SZCZECIN - WARSZAWA - OPOLE

KIELCE - WROCŁAW - BYDGOSZCZ - TORUŃ - LUBLIN -
POZNAŃ -
ZIELONA GÓRA - RZESZÓW - BIAŁYSTOK - KATOWICE - OLSZTYN

 

Zarządzanie w zdrowiu publicznym i edukacja zdrowotna

Studia podyplomowe prowadzimy od szeregu lat wspólnie

z Uczelnią Nauk Społecznych  w Łodzi.

Studia podyplomowe  trwają 2  semestry (200 godzin).

Adresatami tych studiów podyplomowych są osoby z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim
lub magisterskim), które pracują lub zamierzają pracować  w zawodzie związanym ze zdrowiem, zarządzaniem
w systemie opieki zdrowotne oraz edukacją zdrowotną i chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego większość zajęć prowadzimy online przez platformę e-learningu BSSU, pozostałe zajęcia w zjazdach weekendowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi lub Szczecinie.  Jesteśmy przygotowani aby zjazdy prowadzić również w innych ośrodkach i miastach  - głównie we wszystkich miastach wojewódzkich - o ile będzie to bardziej dogodne dla większej grupy studentów.

Realizowanie znacznej części zajęć on-line to oszczędność czasu i kosztów dojazdu - na platformie e-learningu studenci pracują w dogodnej dla siebie porze.

Po zaliczeniu przedmiotów programu studiów, jako egzamin dyplomowy studenci przygotowują artykuł naukowy do publikacji. Publikujemy artykuły po kolejnych cyklach szkoleń w naszych wydawnictwach naukowych. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dyplomach ukończenia studiów nie podaje się żadnej informacji że część zajęć była prowadzona przez e-learning - świadectwa ukończenia są identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych przez uczelnie w całej Polsce


Program studiów podyplomowych:

 

- Public relation i komunikacja interpersonalna w zarządzaniu zdrowiem
- Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej
- Prawne i instytucjonalne podstawy systemu opieki zdrowotnej
- Podstawy ekonomiki zdrowia publicznego
- Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
- Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w sluzbie zdrowia
- Zarządzanie personelem w zdrowiu
- Finansowanie działań z zakresu zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej
- Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządcze
- Podstawy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- Obszary edukacji zdrowotnej
- Metodyka edukacji zdrowotnej 
- Diagnoza potrzeb oraz ewaluacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej
- Programy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- Wybrane zagadnienia profilaktyki społecznej
- Seminarium dyplomowe - artykuł naukowy przygotowany do druku

 

 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe:
 

Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA PODYPLOMOWE ON-LINE:

  Szybki zapis na podyplomowe - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA NA PODYPLOMOWE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO


Wymagane dokumenty: 

  • kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe
  • podpisana umowa (2 egzemplarze)
  • kserokopia dyplomu lub odpisu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia (do akt studenta – nie na dyplom)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 zaadresowane koperty (z adresem studenta) ze znaczkami (w tym jedna duża A-4)
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

 

 Nie należy wysyłać oryginałów dyplomów – wyłącznie kserokopie.

 

 Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji na studia, wysyłamy mailem druki pełnego Kwestionariusza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:

     BSSU & ABA 
     ul. Michałowicza 46/1
     43-300 Bielsko-Biała


Osoby które życzą sobie otrzymywać korespondencję (np. zaświadczenia) pocztą priorytetową, prosimy o naklejenie właściwych znaczków na kopertach i napisanie: "priorytet").Harmonogram opłat czesnego studiów 2 semestralnych:

 

Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat w 10 ratach

Semestr

Kwota

Płatne do dnia

Kwota

Płatne do dnia


wpisowe

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

koszt semestru

1500 zł

1500 zł

 

Przy wpłacie za cały semestr

Terminy płatności czesnego w ratach


I
semestr
 

 

 
5 rat po 300 zł
do 5 dnia każdego miesiąca

(od październiak do lutego) 
rabat nie przysługuje
w pierwszym semestrze
    
II semestr 1200 zł
(o 300 zł taniej)
do 5 marca
Rabat 20%
5 rat po 300 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od marca do lipca)

Po skorzystaniu z wszystkich rabatów czesne  wynosi 2700 zł + wpisowe 300 zł


   Wpłaty czesnego wyłącznie na konto bankowe szkoły: 
    

   MBank  O/ Bielsko-Biała:   54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

   Nazwa odbiorcy wpłaty:  Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy    
  (wystarczy skrótowo: BSSU ABA)
      
   Tytuł wpłaty:  "Studia podyplomowe "  
Należy również wpisać imię i nazwisko studenta 


 
 
 
 
 
 

 Podyplomowe online    Kraków  Łódż  Warszawa Katowice Wrocław Gdańsk
Uprawnienia nauczycielskie pedagogiczne Warszawa online  Podyplomowe przez internet

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz