KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Polityka RODO szkoły 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

  W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

  Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację zasad poniższej polityki prywatności.

  Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej & American Business Academy (dalej: BSSU&ABA) na stronie internetowej szkoły:  www.bssu.edu.pl  zwanego dalej Serwisem.

  1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma BSSU&ABA z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy: 43-300, ul Michałowicza 46/1. zwanym dalej Administratorem.
  2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
  3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zapisania się do szkoły, utworzenia konta na platformie e-learningu lub odpowiedzi na zadane pytanie.
  4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
   1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
   2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
   3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
   4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
   5. złożenia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
  6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
  8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
  9. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
   3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

  Kontakt

  Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres sekretariat@bssu.edu.pl.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
  Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

   

  Polityka wykorzystywania plików cookies

  Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

  Serwis internetowy BSSU&ABA nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, również tych zawartych w plikach cookies. Oznacza to że nie są gromadzone dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

  Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

  Zasady bezpieczeństwa

  1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".
  2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
  3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
  4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
  5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.